متن کامل خبر


 
ناهنجاری لوردوز (گودی کمر) چیست؟ چگونه میتوان آن را رفع کرد؟

خلاصه خبر: لوردوز افزایش انحنای طبیعی ستون فقرات در ناحیه کمری و خمیدگی غیرطبیعی ستون فقرات است که همراه با قوسی به جلو می‌باشد.