متن کامل خبر


 
چگونه می‌توانید از خدمات اداره تندرستی و مشاوره ورزشی بهره‌مند شوید؟

خلاصه خبر: شرایط لازم برای انجام آزمون ترکیب بدنی٬مراحل و بخش‌های انجام آزمون ترکیب بدنی در مرکز مشاوره ورزشی و نمونه گزارش تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی

برای انجام ارزیابی شاخص‌های آمادگی جسمانی، شناسایی ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی و ترکیب بدنی،  به اداره تندرستی و مشاوره ورزشی مرکز تربیت بدنی (ضلع شرقی مرکز) مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است که انجام ارزیابی‌های مربوطه ضرورت دارد. مراحل انجام ارزیابی به شرح زیر می‌باشد:

 1. مرحله اول: تشکیل پرونده و تعیین وقت قبلی (شماره تماس:82884193)
 2. مرحله  دوم: ارزیابی ترکیب بدنی و وضعیت بدنی (شرایط آزمون ترکیب بدنی را رعایت کنید)
  • شرایط آزمون ترکیب بدنی:
   - در 24 ساعت گذشته از فعالیت شدید خودداری کنید.
   -  از آخرین وعده غذایی 3 ساعت گذشته باشد اما ناشتا نباشید.
   - نیم ساعت قبل از آزمون از نوشیدن مایعات صرفنظر کنید.
   - مثانه باید خالی باشد.
   - در حین آزمون از به همراه داشتن هرگونه وسیله فلزی خودداری کنید.
   - بانوان باردار یا در دوره عادت ماهیانه نباشند.
 3. مرحله سوم:  بخش مشاوره حرکات اصلاحی و تغذیه (مشاوره ها همزمان نمی‌باشد)

نمونه گزارش تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی


9 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2862