متن کامل خبر


 
مکان و زمان نخستین جلسه تمرینات تیم‌های ورزشی دانشگاه

خلاصه خبر: مکان و زمان نخستین جلسه تمرینات تیم‌های ورزشی دانشگاه فوتسال، بسكتبال و كشتی آزاد و فرنگی دانشجویان پسر دانشگاه، جهت اعزام به مسابقات منطقه یك كشور اعلام شد.

*فوتسال.....*
شنبه ١٧ اردیبهشت (١٨ تا ١٩/٣٠)
مجموعه ورزشی شماره یك
 
*بسكتبال......*
شنبه ١٧ اردیبهشت (١٣/٣٠ تا ١٥)
مجموعه ورزشی شماره یك
 
*كشتی آزاد و فرنگی......*
شنبه ١٧ اردیبهشت (١٧ تا ١٩)
سالن كشتی در مجموعه ورزشی شماره یك
 
*دانشجویان گرامی ١٥ دقیقه قبل از شروع تمرین در سالن حضور داشته باشند.*

17 اردیبهشت 1401 / تعداد نمایش : 92