متن کامل خبر


 
تندرست و شاداب با ورزش صبحگاهی

خلاصه خبر: برنامه پیاده‌روی و ورزش صبحگاهی (دو هفته يكبار)، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سومین برنامه: یکشنبه 5 دی 1400 ساعت 7/45 صبح

برنامه پیاده‌روی و ورزش صبحگاهی (دو هفته يكبار)، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سومین برنامه: یکشنبه 5 دی 1400 ساعت 7/45 صبح
آقایان: مجموعه ورزشی شماره یک دانشگاه
بانوان: سالن ورزشی شماره دو دانشگاه


4 دی 1400 / تعداد نمایش : 337