متن کامل خبر


 
اطلاعیه مسابقات دوچرخه سواری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات عالی سراسر كشور

خلاصه خبر: امتیاز برگزاری مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور توسط اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه تربیت مدرس واگذار گردید.