متن کامل خبر


 
نتایج مسابقات مجازی قهرمانی والیبال - مهر۱۴۰۰

خلاصه خبر: مسابقات مجازی قهرماني والیبال دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

مسابقات مجازی قهرماني والیبال دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

نتایج مسابقات مجازی قهرمانی والیبال - مهر۱۴۰۰
نتایج بخش دختران:
آزمون پنجه و ساعد به دیوار در 30 ثانیه:
مقام اول: بهاره روان سالار از فردوسی مشهد
مقام دوم: سیده کیانا افقهی زاده از  فردوسی مشهد
مقام سوم: ویدا روحانی نژاد از  فردوسی مشهد
آزمون سرویس:
مقام اول: فاطمه لری پورپاریزی از  فنی و حرفه ای
مقام دوم: کیمیا سعادت از  فردوسی مشهد
مقام سوم: یگانه حریمی از فردوسی مشهد
آزمون آبشار:
مقام اول:شقایق لاله از بیرجند
مقام دوم: فاطمه دین پناه از  فردوسی مشهد
مقام سوم:محدثه اژدری از فردوسی مشهد
نتایج بخش پسران:
مهارت پنجه و ساعد به دیوار در 30 ثانیه:
مقام اول: علی سعیدی از ولیعصر رفسنجان
مقام دوم: فاضل ولی پور گرجی از فنی و حرفه ای امام محدباقر ساری
مقام سوم: روح الله بخشنده کسوتی از فنی و حرفه ای امام محدباقر ساری
آزمون سرویس:
مقام اول: فاضل ولی پور گرجی از فنی و حرفه ای امام محمدباقر ساری
مقام دوم:روح الله بخشنده کسوتی از  فنی و حرفه ای امام محمدباقر ساری
مقام سوم: سیدابراهیم حسینی از  فنی و حرفه ای امام محمدباقر ساری
آزمون آبشار:
مقام اول: فاضل ولی پور گرجی از  فنی و حرفه ای امام محمدباقر ساری
مقام دوم: آرین شجاعیان از غیر انتفاعی زند فارس
مقام سوم: سیدابراهیم حسینی از  فنی و حرفه ای امام محمدباقر ساری


17 مهر 1400 / تعداد نمایش : 603