متن کامل خبر


 
مسابقات مجازی قهرمانی واليبال؛ ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور

خلاصه خبر: امتیاز برگزاری مسابقات مجازی والیبال قهرمانی دانشجویان توسط اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، به دانشگاه تربیت مدرس واگذار گردید.


امتیاز برگزاری مسابقات مجازی والیبال قهرمانی دانشجویان توسط اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، به دانشگاه تربیت مدرس واگذار گردید.
لینک ارسال فیلم‌ها:
https://setav.ir/user/championleague
مهلت ارسال: 30 شهریور 1400
آیین‌نامه‌های مربوطه
به کلیه شرکت‌کنندگان گواهی شرکت و به برترین‌ها  جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.


23 شهریور 1400 / تعداد نمایش : 611