متن کامل خبر


 
رتبه اول مرکز تربیت بدنی دانشگاه در سطح کشور، در اجرای طرح پایش تندرستی دانشجویان

خلاصه خبر: در اجرای طرح "پایش تندرستی دانشجویان" ورودی سال ۹۸، مرکز تربیت بدنی دانشگاه در بین ۵ دانشگاه نمونه و برتر دانشگاه‌های سراسر کشور قرار گرفت.

با کسب رتبه اول در سطح کشور، مرکز تربیت بدنی دانشگاه به عنوان مرکز برتر در اجرای طرح "پایش تندرستی دانشجویان" شد.

در اجرای طرح "پایش تندرستی دانشجویان" ورودی سال ۹۹-۹۸، مرکز تربیت بدنی دانشگاه در بین ۵ دانشگاه نمونه و برتر دانشگاه‌های سراسر کشور قرار گرفت. اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پس از بررسی دانشگاههای مجری طرح ملی و فراگیر "پایش تندرستی دانشجویان" ۵ دانشگاه: تربیت مدرس، مازندران، بیرجند، الزهراء و اصفهان را به عنوان دانشگاه‌های برتر کشور در اجرای طرح مذکور انتخاب کرد. کیفیت ارزیابی وضعیت بدنی دانشجویان در ۳ بخش (تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی، ساختار قامتی و اسکلتی، آمادگی جسمانی)، رعایت برنامه زمان‌بندی و اجرای مناسب و یکسان برای دانشجویان دختر و پسر و کیفیت داده‌های ثبت شده از جمله شاخص‌های مورد نظر سازمان دانشجویان در انتخاب دانشگاه‌های برتر در اجرای طرح پایش تندرستی بود.

کسب این موفقیت کشوری را به خانواده دانشگاه تربیت مدرس تبریک عرض می نماییم.

 


7 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1769