متن کامل خبر


 
گزارش برنامه کوه پیمایی به کلون بستک (فشم) - (ویژه آقایان)

خلاصه خبر: این برنامه در روز جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۱۸ برگزار شده است.