متن کامل خبر


 
کسب يك مدال نقره و يك برنز انفرادی توسط همکاران در مسابقات آمادگی جسمانی كاركنان دولت

خلاصه خبر: مسابقات كاركنان دولت استان تهران به میزبانی هيئت ورزش‌های همگانی استان تهران و در محل بانك مركزی برگزار شده است.

 

تیم آمادگی جسمانی بانوان دانشگاه تربیت مدرس در مسابقات كاركنان دولت استان تهران به میزبانی هيئت ورزش‌های همگانی استان تهران و در محل بانك مركزی شرکت نمود. این تیم موفق به کسب يك مدال نقره انفرادی و يك برنز انفرادی در این مسابقات شده است.

بانوان این تیم:

  • سوسن حيدری
  • زهره گودرزی
  • بلقيس نفيسی
  • سميه كريم دوست
  • افسانه تركمان
  • مريم تقی پور

 


23 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 2029