متن کامل خبر


 
برنامه بازی‌های هفته نهم و پايانی یازدهمین دوره لیگ فوتسال کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

خلاصه خبر: این بازی‌ها در روز شنبه ۱۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

"برنامه بازی‌های هفته نهم و پايانی یازدهمین دوره لیگ فوتسال کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه" 
 
شنبه ۱۲ بهمن ۹۸- سالن ورزشی شماره یک
 
انتظامات - دانشكده كشاورزی
ساعت ۱۳:۳۰
 
دانشكده مديريت - معاونت آموزشی
ساعت ۱۴:۱۵
 
معاونت پشتيبانی - معاونت پژوهشی
ساعت ۱۵:۰۰
 
معاونت دانشجويی - دفتر فنی و عمرانی
ساعت ۱۵:۴۵
 
دانشكده پزشكی - مديريت مالی
ساعت ۱۶:۳۰
 
با توجه به اينكه از تيم‌ها عكس يادگاری گرفته می‌شود، لطفاً به صورت كامل در مسابقات هفته آخر حضور يابند.

8 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 1759