متن کامل خبر


 
برنامه بازی‌های هفته هشتم یازدهمین دوره لیگ فوتسال کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

خلاصه خبر: این بازی‌ها در روز دوشنبه ۳۰ دی ماه در سالن ورزشی شماره یک برگزار خواهد شد.

دوشنبه ٣٠ دی ماه - سالن ورزشی شماره یک
 
انتظامات - مديريت مالی
ساعت ۱۴:۳۰
 
دانشكده کشاورزی - دفتر فنی و عمرانی
ساعت ۱۵:۱۵
 
دانشكده پزشكی - معاونت پژوهشی
ساعت ۱۶:۰۰
 
معاونت پشتيبانی - معاونت آموزشی
ساعت ۱۶:۴۵
محروم از بازی: عباس عبدالمالكی (پشتيبانی)
 
معاونت دانشجويی - دانشكده مديريت و اقتصاد
ساعت ۱۷:۳۰
محروم از بازی: رضا فلاح (دانشجويی)
 

28 دی 1398 / تعداد نمایش : 1801