متن کامل خبر


 
مسابقه عکس ورزشی از فضاها و اماکن ورزشی دانشگاه (ویژه دانشجویان)

خلاصه خبر: دانشجویان می‌توانند آثار خود را تا ۱۲ بهمن ماه به مرکز تربیت بدنی (آقای نوبندان) تحویل نمایند.

در تهیه عکس‌های مذکور، موارد ذیل در نظر گرفته شود: 
  • عکس‌ها می‌توانند شامل کلیه فضاهای ورزشی دانشگاه باشند. 
  • عکس‌ها هنگام فعالیت ورزشی دانشجویان در اماکن ورزشی تهیه گردد. 
  • هنگام تحویل عکس‌ها، مشخصات اعم از نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و شماره تماس درج گردد. 
  • عکس‌ها به صورت پرینت رنگی و در اندازه‌های A3 یا A4 تهیه گردد. 

23 دی 1398 / تعداد نمایش : 1884