متن کامل خبر


 
برنامه بازی‌های هفته هفتم یازدهمین دوره لیگ فوتسال کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

خلاصه خبر: این بازی‌ها در روز دوشنبه ۲۳ دی ماه برگزار خواهد شد.

انتظامات - دفتر فنی و عمرانی
ساعت ۱۴:۳۰
 
دانشكده کشاورزی - دانشکده مدیریت و اقتصاد
ساعت ۱۵:۱۵
 
معاونت پشتيبانی - معاونت دانشجویی
ساعت ۱۶:۰۰
محروم از بازی: محمد سعیدی (دانشجویی)
 
دانشکده پزشکی - معاونت آموزشی
ساعت ۱۶:۴۵
 
معاونت پژوهشی - مدیریت مالی
ساعت ۱۷:۳۰
محروم از بازی: مرتضی جانجانی (پژوهشی)

22 دی 1398 / تعداد نمایش : 1878