متن کامل خبر


 
برنامه سه هفته پايانی بازی‌های پانزدهمين دوره لیگ فوتسال دانشجويان دانشگاه (مرحله سوم، دور نهايی)

خلاصه خبر: این بازی‌ها در روز دوشنبه هر هفته برگزار خواهد شد.

دوشنبه ٩ دی (هفته سوم) - سالن ورزشی شماره یک
 
خوابگاه شهيد باقری - دانشكده كشاورزی
ساعت ۱۸:۳۰
خوابگاه شهيد مدرس - دانشكده فنی و مهندسی
ساعت ۱۹:۱۵
خوابگاه كوثر سلاطين - خوابگاه شهيد گلشن
ساعت ۲۰:۰۰
 
پنجشنبه ١٢ دی (هفته چهارم) - سالن ورزشی شماره یک
 
دانشكده فنی و مهندسی - خوابگاه شهيد گلشن
ساعت ۱۱:۰۰
دانشكده كشاورزی - خوابگاه كوثر سلاطين
ساعت ۱۱:۴۵
خوابگاه شهيد باقری - خوابگاه شهيد مدرس
ساعت ۱۲:۳۰
 
دوشنبه ١٦ دی (هفته پنجم و پايانی) - سالن ورزشی شماره یک
 
دانشكده كشاورزی - خوابگاه شهيد گلشن
ساعت(اعلام خواهد شد)
خوابگاه شهيد باقری - دانشكده فنی و مهندسی
ساعت(اعلام خواهد شد)
خوابگاه كوثر سلاطين - خوابگاه شهيد مدرس
ساعت(اعلام خواهد شد)
 
باتوجه به اينكه احتمال دارد در هفته آخر، مراسم اختتاميه برگزار شود، لذا با توجه به نتايج و اهميت بازی‌ها، زمان بازی‌های هفته پايانی متعاقباً اعلام می‌گردد.

7 دی 1398 / تعداد نمایش : 1728