متن کامل خبر


 
برنامه بازی‌های هفته ششم یازدهمین دوره لیگ فوتسال کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

خلاصه خبر: این بازی‌ها در روز دوشنبه ۹ دی ماه برگزار خواهد شد.

دوشنبه ٩ دی - سالن ورزشی شماره یک
 
انتظامات - دانشكده مديريت و اقتصاد
ساعت ۱۴:۳۰
محروم از بازی: جعفر سلطانی
 
دانشكده پزشكی - معاونت دانشجويی
ساعت ۱۵:۱۵
 
دفتر فنی و عمرانی - مديريت مالی
ساعت ۱۶:۰۰
 
معاونت پشتيبانی - دانشكده كشاورزی
ساعت ۱۶:۴۵
 
معاونت پژوهشی - معاونت آموزشی
ساعت ۱۷:۳۰

7 دی 1398 / تعداد نمایش : 1777