متن کامل خبر


 
برگزاری اولين جلسه شوراى ورزش دانشگاه در دفتر معاونت دانشجویی

خلاصه خبر: این جلسه در روز شنبه مورخ ۳۰ آذر ماه از ساعت ۱۰:۰۰ الى ۱۱:۳۰ در دفتر معاونت دانشجويى برگزار شد.

 

اولين جلسه شوراى ورزش دانشگاه در سال جارى، روز شنبه مورخ ۳۰ آذر ماه از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الى ۱۱:۳۰ در دفتر معاونت دانشجويى و با حضور آقاى دكتر احمدى رياست دانشگاه و اعضاى شوراى ورزش دانشگاه برگزار شد.

جلسه با خير مقدم آقاى دكتر رضايى معاون دانشجويى آغاز شد و ایشان هدف از تشكيل شوراى ورزش را، بسط، گسترش و توسعه ورزش دانشگاه بيان نمودند. در ادامه آقاى دكتر نوروزى رئيس مركز تربيت بدنى، گزارش عملكرد ۹ ماهه مركز تربيت بدنى را ارائه نمودند.

از موضوعات مهم اين جلسه ارائه راهكارهاى لازم براى جلب مشاركت دانشگاهيان به ورزش و افزايش بودجه مركز تربيت بدنی بود و همچنین تأکید بر این موضوع که در آينده نیز جلسات شوراى ورزش در جهت اهداف ورزش دانشگاه برگزار شود.

 


1 دی 1398 / تعداد نمایش : 1831