متن کامل خبر


 
برگزاری مراسم توديع و معارفه رئيس مركز تربيت بدنی دانشگاه

خلاصه خبر: راسم توديع و معارفه رئيس مركز تربيت بدنی با حضور جناب آقای دكتر رضایی معاون محترم دانشجويی و جناب آقای خادمی مدیر دانشجویی و همچنين پرسنل مرکز در روز شنبه ۲۵ آبان ماه برگزار شد.

مراسم توديع و معارفه رئيس مركز تربيت بدنی با حضور جناب آقای دكتر رضایی معاون محترم دانشجويی و جناب آقای خادمی مدیر دانشجویی و همچنين پرسنل مرکز برگزار شد. در اين جلسه از جناب آقای دكتر رستگار به خاطر خدماتشان در طول مدت مديريت تربيت بدنی تقدير شد. همچنين با حكم رياست محترم دانشگاه، جناب آقای دكتر رسول نوروزی به عنوان رئيس جديد مركز تربيت بدنی منصوب شدند. لازم به ذكر است، دكتر نوروزی عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه می‌باشند و از سال ۱۳۹۵ با رتبه علمی استادیار به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی مشغول تدریس و فعالیت هستند.

 


26 آبان 1398 / تعداد نمایش : 1838