متن کامل خبر


 
برنامه گل گشتی به آبشار سپهسالار جاده چالوس (ویژه بانوان)

خلاصه خبر: زمان برگزاری این برنامه: روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۴

زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۴
 
زمان ثبت نام همراه با جلسه توجیهی: روز چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۳، ساعت ۱۳ الی ۱۵، مرکز تربیت بدنی 

11 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 1100