متن کامل خبر


 
گزارش برنامه پیاده‌ روی به تنگه واشی، پیش برنامه دره شمخال قوچان (ویژه آقایان)

خلاصه خبر: این برنامه در روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۲۱ برگزار شده است.