متن کامل خبر


 
بازدید دكتر رضايی معاون دانشجويی دانشگاه از مركز تربيت بدنی و اماكن ورزشی دانشگاه

خلاصه خبر: تاکید معاون دانشجویی دانشگاه در این بازدید: «تامين شرايط مناسب برای استفاده دانشگاهيان از امكانات ورزشی دانشگاه تربيت مدرس»

 

در اين بازديد كه با همراهی دكتر رستگار رئيس مركز تربيت بدنی و كارشناسان مركز همراه بود از بخش‌های مختلف نظير حوزه اداری، استخر، مركز تندرستی و مشاوره ورزشی، سالن بدنسازی، سالن‌های تنيس روی ميز، سالن كشتی، شطرنج، فوتبال دستی، دارت، رزمی، مجموعه چندمنظوره، تاسيسات و محوطه بيرونی مجموعه ورزشی شماره يک بازديد به عمل آمد و در فضايی صميمی با كارشناسان اين مركز ديدار و گفت‌وگو شد.
دكتر رضايی در اين بازديدها در جريان فعاليت، ظرفيت‌ها و دغدغه‌های ادارات و سالن‌های ورزشی دانشگاه قرار گرفت.
در پايان بازديد به ارائه تقويم و برنامه‌های ورزشی به خصوص در بخش‌های عمرانی و نيز آمار جامع مراجعين مركز تندرستی و مشاوره ورزشی تاكيد شد.


19 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 1343