متن کامل خبر


 
دومین برنامه پیاده روی و ورزش صبحگاهی خانواده دانشگاه تربیت مدرس در سال 98 برگزار شد

خلاصه خبر: این برنامه روز سوم اردیبهشت راس ساعت 7:30 در محوطه باز دانشگاه برگزار شد.


3 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 1376