متن کامل خبر


 
دانشجوی شاهد و ایثارگر به عنوان دانشجویی نمونه کشوری در مقطع دکتری انتخاب شد

خلاصه خبر: دانشجوی شاهد و ایثارگر جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجویی نمونه کشوری در مقطع دکتری انتخاب شد.

انتخاب دانشجویی شاهد و ایثارگر جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجویی نمونه کشوری در مقطع دکتری را به ایشان و جامعه دانشگاهی تربیت مدرس و به ویژه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر تبریگ می‌گوییم.


22 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 2523