متن کامل خبر


 
دیدار دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه مکانیک با دکتر مسلمی نائینی

خلاصه خبر: جلسه دیدار دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه مکانیک با استاد دکتر مسلمی نائینی در تاریخ 94/11/24 ساعت 12.30 برگزار گردید.


1 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 3538