متن کامل خبر


 
آخرین تصمیمات کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید تحصیلی دانشجویان در مقاطع دکتری و ارشد

خلاصه خبر: آخرین تصمیمات کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید کلی سنوات دانشجویان با توجه به شرایط ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا و تأخیر به وجود آمده در تکمیل کار پژوهشی دانشجویان انجام شده است.

 1. شرایط تمدید کلی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
 2. شرایط تمدید کلی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
 3. شرایط تمدید کلی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
 4. شرایط تمدید کلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ 
 5. شرایط تمدید کلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۶ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
 6. شرایط تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
 7. قانون کفایت دستاوردهای پژوهشی ویژه دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۵
 8. شرایط تمدید کلی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
 9. شرایط تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
 10. شرایط تمدید کلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
 11. شرایط تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
 12. شرایط تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع دکتری ورودی ۱۳۹۳ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
 13. شرایط تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
 14. شرایط تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع دکتری ورودی ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
 15. شرایط تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۶

 


7 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1927