متن کامل خبر


 
شرایط تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۶

خلاصه خبر: تمدید تحصیلی فقط برای دانشجویان آماده دفاع از پایان نامه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

با توجه به نامه شماره ۱۲۰/۱۶۶۶۶۴/ک مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ شورای استانی، در صورتیکه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۶ بر اساس تمدید تحصیلی مرحله دوم و تمدید کلی کمیسیون در تاریخ مقرر موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده اند، مقرر شد چنانچه این دانشجویان تقاضای خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی را از طریق ثبت و پیگیری درخواست تمدید کلی در پیشخوان خدمت سیستم گلستان در قالب مفاد «شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی» مصوب مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ هیأت رئیسه دانشگاه ثبت نمایند، آن مدیریت مجاز است بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی فقط برای دانشجویان آماده دفاع از پایان نامه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ اقدام نماید. در صورت عدم دفاع دانشجویان از پایان نامه در مهلت مقرر حکم اخراج صادر شود.


29 آبان 1400 / تعداد نمایش : 684