متن کامل خبر


 
شرایط تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع دکتری ورودی ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

خلاصه خبر: اطلاعیه جدید کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع دکتری ورودی سال ۱۳۹۴

در صورتی که دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۹۴ بر اساس شیوه‌نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی دانشگاه و تمدید کلی کمیسیون در تاریخ مقرر موفق به دفاع از رساله خود نشده‌اند، مقرر شد چنانچه این دانشجویان تقاضای خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی را از طریق ثبت و پیگیری درخواست تمدید کلی در پیشخوان خدمت سیستم گلستان در قالب مفاد «شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی» مصوب مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ هیأت رئیسه دانشگاه ثبت نمایند، مدیریت آموزشی دانشگاه مجاز است بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی فقط برای دانشجویان آماده دفاع از رساله حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ اقدام نماید. در صورت عدم دفاع دانشجویان از رساله در مهلت مقرر حکم اخراج صادر شود.


9 مرداد 1400 / تعداد نمایش : 791