متن کامل خبر


 
شرایط تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

خلاصه خبر: اطلاعیه جدید کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۴ که تا پایان نیمسال دهم از قانون دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی استفاده کرده‌اند.

پیرو بند ۳ مصوبات کلی صورتجلسه ۴۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳، مقرر شد در صورتی که دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۹۴ که از "تمدید مهلت دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی" استفاده کرده‌اند ولی با توجه به شیوع بیماری کرونا تا مهلت تعیین شده موفق به دریافت پذیرش مقاله و برگزاری جلسه دفاع نشده‌اند/ نمی‌شوند، فرصت دارند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ در صورت پذیرش مقاله از رساله خود دفاع کنند. در صورت عدم دفاع دانشجویان از رساله در مهلت مقرر حکم اخراج صادر شود.


9 مرداد 1400 / تعداد نمایش : 787