متن کامل خبر


 
شرایط تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

خلاصه خبر: اطلاعیه جدید کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ که در تابستان سال ۹۸ از قانون دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی استفاده کرده‌اند.

مطابق با بند ۱ مصوبات کلی صورتجلسه ۴۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱، دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۹۳ که از "تمدید مهلت دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی" استفاده کرده‌اند، ولی با توجه به شیوع بیماری کرونا تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ موفق به دریافت پذیرش مقاله و برگزاری جلسه دفاع نشده‌اند، فرصت دارند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در صورت پذیرش مقاله با پرداخت شهریه از رساله خود دفاع کنند. در صورت عدم دفاع دانشجویان از رساله در مهلت مقرر حکم اخراج صادر خواهد شد.


9 مرداد 1400 / تعداد نمایش : 765