متن کامل خبر


 
قانون کفایت دستاوردهای پژوهشی برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵

خلاصه خبر: اطلاعیه کمیسیون موارد خاص در خصوص قانون کفایت دستاوردهای پژوهشی برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵

پیرو بند ۴ مصوبات کلی صورتجلسه ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰، در خصوص دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۹۵، با توجه به ردیف «۱۴»مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ مقرر گردید بر اساس "دستورالعمل تمدید مهلت دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ و به بعد"، چنانچه دانشجو تا پایان نیمسال دهم، جلسه پیش دفاع خود را برگزار نماید و مقاله مستخرج از رساله خود را مطابق شیوه نامه های معاونت پژوهشی به نشریات معتبر ارسال کرده باشد، در صورت ارسال درخواست تمدید تحصیلی خود، مشمول بخشودگی شهریه تمدید آموزش رایگان به مدت دو نیمسال، بدون بهره مندی از امکانات رفاهی و آزمایشگاهی خواهد شد و می تواند مدارک و مستندات خود را بر اساس روال قانونی به مدیریت محترم آموزشی دانشگاه تحویل نماید، تا مجوز تمدید تحصیلی به مدت حداکثر دو نیمسال توسط آن مدیریت صادر شود. دانشجویانی که دارای شرایط فوق نباشند، پرونده آنها مطابق مقررات جاری در کمیسیون بررسی خواهد شد.


19 تیر 1400 / تعداد نمایش : 718