متن کامل خبر


 
شرایط تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

خلاصه خبر: اطلاعیه جدید کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ که در تابستان سال ۹۸ از قانون دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی استفاده کرده‌اند.

پیرو بند ۳ مصوبات کلی صورتجلسه ۴۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، مقرر شد در صورتیکه دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۹۳ که از "تمدید مهلت دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی" استفاده کرده اند، ولی با توجه به شیوع بیماری کرونا تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ موفق به دریافت پذیرش مقاله و برگزاری جلسه دفاع نشده اند، فرصت دارند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ در صورت پذیرش مقاله، بدون پرداخت شهریه و بعد از آن تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با پرداخت شهریه از رساله خود دفاع کنند. در صورت عدم دفاع دانشجویان از رساله در مهلت مقرر حکم اخراج صادر شود.


19 تیر 1400 / تعداد نمایش : 678