ساعت کار


 
 • شنبه تا چهارشنبه:
  • گروه‌های خدمات فنی و سفارشات : از ساعت 7:30 الی 15
  • گروه‌های تامین مدرک و واحد تسویه حساب: از ساعت 7:30 الی 15
  • بخش مرجع و دیداری- شنیداری: از ساعت 7:30 الی 18
  • بخش امانت و گروه اطلاع‌رسانی: از ساعت 7:30 الی19
 • پنج شنبه‌ها:
  • بخش امانت، اطلاع‌رسانی : از ساعت 8 الی 13

 • كتابخانه مركزی از پذيرش دانشجويان كارشناسی و مقاطع پايين‌تر معذور است.
 • دانشجويان كارشناسی استعدادهای درخشان و نخبگان می‌توانند با ارائه مدرك معتبر و معرفی‌نامه از مراجع مربوط از تسهيلات كتابخانه بر اساس مقررات استفاده نمايند.