سایت‌های مفید


 

bulletسایت‌های داخلی


bulletسایت‌های خارجیbulletانتشارات و کتابفروشی های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ردیف عنوان
۱ سایت فروش کتاب دانشگاه زنجان
https://pub.znu.ac.ir/
فروش کتاب انتشارات دانشگاه صنعتی قم
۲ سایت فروش کتاب دانشگاه زنجان
https://pub.znu.ac.ir/
۳ فروش کتاب انتشارات دانشگاه صنعتی قم
https://digitallib.qut.ac.ir/
خرید نسخه الکترونیکی کتب فوق از طریق وبسایت https://taaghche.com/ با جستجوی عبارت " انتشارات دانشگاه صنعتی قم" امکانپذیر است.
۴ سایت انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
https://isbaq.ir/
۵ سامانه سفارش اینترنتی کتب انتشارت دانشگاه علامه طباطبائی
https://book.atu.ac.ir
امکان سفارش و خرید نسخه الکترونیکی برخی از کتابهای این انتشارات از طریق سامانه همراه علم ( بوکت) به نشانی https://mybooket.com/ و همچنین موسسه نشر معارف ( پاتوق) به نشانی https://patogh.mobi/ فراهم شده است.
۶ فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات دانشگاه بیرجند
https://press.birjand.ac.ir/
۷ سایت فروش اینترنتی کتاب دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
http://shop.nit.ac.ir/index.php
۸ سامانه فروش الکترونیکی کتب اعضای هیات علمی انتشارات دانشگاه الزهرا(س)
https://book.alzahra.ac.ir/
۹ کتابخانه دیجیتال شورای هماهنگی مواد مخدر
http://lib.dchq.ir/
۱۰ سامانه دسترسی به لیست کتب های منتشره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
http://book.azaruniv.ac.ir/
۱۱ نشریات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
https://press.scu.ac.ir/