کارگاه‌های برگزارشده
عنوان کارگاه سرفصل
آشنایی با شیوه نامه فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه

ضوابط و شرایط متقاضی و واحد عملیاتی
تعهدات متقاضی، دانشگاه و واحد عملیاتی
فرآیند گردش کار
مزایای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه
مپفا

آشنایی با شیوه نگارش پروپوزال نویسی تجاری

چرا تجاری سازی؟
نحوه نوشتن پروپوزال تجاری
عناصر و تعاریف تجاری‌سازی
تفاوت تجاریسازی و توسعه ایده
مشکلات و راهکارهای پیش روی تجاری‌سازی
پرسش و پاسخ

آشنایی با روند قراردادهای پژوهشی

روند انعقاد قراردادهای پژوهشی (شامل ارتباط با کارفرما، بحثهای حقوقی و غیره)
روند انجام قراردادهای پژوهشی
مفاصا حساب بیمه

فرصت‌های پژوهشی در صنعت/جامعه

سامانه های ارتباط با جامعه/صنعت:
ساتع
ستاپ
ستادیران
تستا
ایران تاپ
مپفا

آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق

نحوه ثبت‌نام شرکتها
تاریخچه اجرای قانون دانش‌بنیان
معرفی انواع حمایتها از شرکتهای دانشبنیان
معرفی فرآیندها شاخصهای ارزیابی دانشبنیان
انواع شرکتهای دانشبنیان و معرفی شرکتهای خلاق

/td>
آشنایی با سامانه‌های مفید پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس

آرتو
آرمارگتینگ
مدیریت پروزه

آشنایی با سامانه‌های ساتع، تاپ و غزال

ساتع
تاپ
غزال

شیوه های موثر ارتباط گیری با کارفرما، تهیه پروپوزال و انعقاد قراردادهای پژوهشی

روش های شناسایی نیازها و کارفرمایان بالقوه
روش های ارتباط گیری با کارفرما و تعریف مساله
تهیه پیشنهاد پژوهشی و مسیر اصلاح آن
نحوه پیگیری موثر پروپوزال تا تبدیل به قرارداد پژوهشی
مزیت های نسبی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در اخذ طرح های پژوهشی: طرح های بین رشته ای، طرح های گروهی

آشنایی اعضای هیأت علمی با امتیازات آئین نامه ارتقا مرتبط با طرح های پژوهشی

امتیازات پژوهشی مرتبط با انجام طرح‌های داخلی
امتیازات پژوهشی مرتبط با طرح‌های خارجی
امتیازات پژوهشی مرتبط با تدوین دانش فنی
امتیازات اجرایی مرتبط با انجام طرح‌های تحقیقاتی