منابع الکترونیکی


 

bullet پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته

bulletمهم‌ترین سایتهای دسترسی آزاد (رایگان) 

نوع منبع نام سایت آدرس توضیحات
کتاب B-ok یا Bookzz http://b-ok.org پایگاه خیلی مفید در تمام زمینه های موضوعی با بیش از پنج میلیون و ششصدهزار کتاب الکترونیکی
Libgen http://libgen.rs از طریق هر دو آدرس ارائه شده می توانید جستجو و دانلود داشته باشید. نکته ای که در دانلود کتاب از این سایت باید در نظر گرفته شود این است که پس از سرچ کتاب در ستون Mirrors لینکهای مختلف دسترسی به متن کتاب وجود دارد و در صورت عمل نکردن یک لینک می توان لینکهای دیگر را انتخاب نمود که با اعداد ریاضی 1,2,3,… مشخص شده است.
http://libgen.io
OAPEN http://www.oapen.org  
DOAB https://www.doabooks.org  
Hathitrust https://www.hathitrust.org  
پایان نامه NDLtd http://www.ndltd.org/resources/find-etds ارائه دهنده پایان نامه الکترونیکی به طور گسترده از کشورهای مختلف دنیا. هر یک از سایتهای معرفی شده در این پایگاه تعداد خیلی بالایی پایان نامه را از آن کشور یا قاره شامل می شود و برای جستجوی یکپارچه در تمام این پایگاهها به لینک دوم مراجعه شود.
http://search.ndltd.org/
DART-Europe E-theses Portal http://www.dart-europe.eu با امکان دسترسی به پایان نامه ھای 619 دانشگاه از 28 کشور اروپایی
Theses CanadaPortal http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses مجموعه متمرکز پایان نامه ھای دانشگاھھای کانادا
Open Access Theses and Dissertations https://oatd.org  

چنانچه در جستجو و دانلود از سایتهای فوق سوالی دارید با شماره 82883211 سرکار خانم کاظمی تماس بگیرید


bullet مجلات الکترونیکی فارسی دانشگاه

 

bullet ScienceDirect


bulletJCR