جدیدترین اخبار
اولین جلسه رسمی مدیریت جدید کتابخانه مرکزی با روسای گروه‌ها
اولین جلسه رسمی مدیریت جدید کتابخانه مرکزی با روسای گروه‌ها روز سه شنبه 14 دی ماه در اتاق جلسات کتابخانه مرکزی برگزار شد. 18دی1400
فیلم وبینار آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی
فیلم وبینار آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی 4دی1400
اطلاعیه لینک ورود به وبینار کتابخانه مرکزی
پیرواطلاعیه قبلی، وبینار آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی روز سه شنبه 30 آذرماه ساعت 10 تا 12 در محیط Adobe Connect برگزار خواهد شد 27آذر1400