متن کامل خبر


 
اطلاعیه تمدید ثبت مدارک بن کارت کتاب دانشجویان در سامانه جامع گلستان

خلاصه خبر: آخرین مهلت برای بارگذاری فیش واریز اینترنتی وجه یا بن کارت کتاب با نام ازطریق سامانه جامع گلستان حداکثر تاتاریخ 04/03/97 می باشد.

پیرو اطلاعیه قبلی بن کتاب مورخ 03/02/97، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد وروی سال95 به بعد ودانشجویان دکتری وروی سال 93 به بعد می رساند آخرین مهلت برای بارگذاری(Upload)فیش واریز اینترنتی وجه یا بن کارت کتاب با نام ازطریق سامانه جامع گلستان حداکثر تاتاریخ 04/03/97 می باشد.
لطفا در بارگذاری مدارک در سامانه گلستان موارد ذیل را رعایت فرمایید:

  1. از طریق پیشخوان خدمت، گزینه دریافت هزینه بن کتاب را انتخاب نموده وضمن درج فقط شماره حساب ده رقمی بانک تجارت به نام خودتان یا اقوام درجه یک، گزینه ارسال سند پرداخت هزینه را انتخاب وپس از اپلود مدارک، گزینه اعمال تغییرات را انجام داده ودرپایان تیک تایید نهایی را انتخاب نمایید بطوریکه از طریق انتخاب گزینه مشاهده، مدارک بارگذاری شده برای شما هم قابل مشاهده باشد.
  2. دانشجویانیکه مدارک خودرا بارگذاری نموده اما تایید نهایی را انجام نداده باشند از طریق کارشناس پژوهشی دانشگاه قابل مشاهده نبوده وامکان تایید وجود ندارد.
  3. ازوارد نمودن شماره کارت بجای شماره حساب جداً خودداری فرمایید.چنانچه شماره حساب نه رقمی است عدد صفرقبل از شماره حساب درج شود.
  4. کلیه نواقصی که از طرف کارشناس پژوهشی دانشگاه شامل عدم بارگذاری مدارک یا درج شماره حساب اشتباه در سامانه، عودت شده است پس از اصلاح توسط دانشجو، مجددا قابل ارسال می باشد.
  5. زمان واریز هزینه بن کارت کتاب به حساب دانشجویان ثبت نام نموده درسامانه گلستان، متعاقباً اعلام خواهد بود.

لازم به یادآوری است فقط دانشجویان ورودی های فوق براساس سنوات تحصیلی می توانند درسامانه گلستان مدارک خود را تنها یکبار بارگذاری نمایند، لذا در درج اطلاعات و بارگذاری آن دقت فرمایید.
 


29 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 5610