متن کامل خبر


 
برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي،نقدومناظره دانشگاه تربيت مدرس

خلاصه خبر:

برنامه برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي،نقدومناظره دانشگاه تربيت مدرس 29/01/94 – تالار شهيد مطهري

1- تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد 9:12-9:05 (7 دقيقه)
2- سرود جمهوري اسلامي 9:15-9:12 (3 دقيقه)
3- اعلام برنامه مراسم 9:20-9:15 (5 دقيقه)
4- خيرمقدم توسط دكتر شعبان الهي 9:30-9:20 (10 دقيقه)
5- سخنراني با موضوع
"مختصات نظام وساختارعلمي نظريه خيز ونقد ساختار علمي كشور"
توسط جناب آقاي دكترمحمدرضا حافظ نيا، دانشكده علوم انساني
11:00- 9:30 (90 دقيقه)
6- پذيرايي    
7- برنامه پرسش وپاسخ 12:00-11:00 (60 دقيقه)

 


4 آبان 1394 / تعداد نمایش : 14189