متن کامل خبر


 
فراخوان حمایت از طرح های بهسازی محیط های یادگیری مجازی بر اساس رویکردشناختی

خلاصه خبر: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های پژوهشی برای بهسازی محیط های یادگیری مجازی براساس رویکرد شناختی حمایت می نماید.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی  از طرح های پژوهشی  برای بهسازی محیط های یادگیری مجازی براساس رویکرد شناختی حمایت می نماید.

هدف کلی واصلی این فراخوان ایجادنمونه های موفق از محیط های یادگیری مجازی باالهام از یافته های علوم شناختی وتجارت جهانی در بوم ایران است.

پژوهشگران میتوانند در پنج حوزه طرح های خود را ارائه نمایند: ۱

  1. توسعه برنامه هایی برای ارتقا توانایی حرفه ای آموزشگران مجازی
  2. توسعه فرصت ها و تحارب یادگیری برای آموزش های مهارتی
  3. توسعه برنامه هایی برای ارتقا قابلیت های شناختی آموزشگران ویادگیرندگان درمحیط های یادگیری
  4. توسعه روش ها وابزارهایی برای ارتقا تعاملات اجتناعی وهیجانی در محیط های یادگیری
  5. توسعه برنامه هایی برای سنجش وارزشیابی از پیشرفت یادگیری

در این راستا از کلیه محققان واجد شرایط دعوت می گردد فرمت پروپوزال را بر اساس فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی را دریافت و تکمیل نموده و در بازه زمانی 1400/04/10  لغایت1400/04/20(غیرقابل تمدید ) از طریق کارتابل به کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری نمایند.


8 تیر 1400 / تعداد نمایش : 3139