متن کامل خبر


 
فراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

خلاصه خبر: جشنواره جوان خوارزمی براي رقابت دانشجویان و دانش پژوهان و فناوران با شرط سنی کمتر از سی و پنج سال و جشنواره بینالمللی خوارزمی براي رقابت پژوهشگران و فناوران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در هجده گروه تخصصی در تمامی گرایشها انجام میشوند.

جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی دو رقابت علمی - فناوري در عرصه پژوهشهاي بنیادي، کاربردي، اختراع و نوآوري و طرحهاي توسعهاي هستند، که برنامهریزي و اجراي آن همه ساله در دو فرایند جداگانه در سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران انجام می شود. پس از اعلام فراخوان و ثبت نام الکترونیکی متقاضیان و انجام مراحل ارزیابی و داوري طرحها، برگزیدگان هر جشنواره انتخاب و در مراسمی با حضور ریاست محترم جمهوري معرفی و مورد تقدیر قرار میگیرند.
جشنواره جوان خوارزمی براي رقابت دانشجویان و دانش پژوهان و فناوران با شرط سنی کمتر از سی و پنج سال و جشنواره بینالمللی خوارزمی براي رقابت پژوهشگران و فناوران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در هجده گروه تخصصی در تمامی گرایشها انجام میشوند.
با توجه به اهداف ارزشمند این دو رقابت علمی در تقویت پژوهش هاي بنیادي و کاربردي و فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان و معرفی برترینهاي کشور، تقاضا داریم براي مطلع نمودن اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، صاحبان اندیشه، نوآوران، فناوران و دست اندرکاران تحقیق و توسعه براي حضور و ارایه طرح در این جشنوارهها ما را در اشاعه و انتشار فراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و پنجمین جشنواره بینالمللی خوارزمی یاري رسانید. 
متقاضیان برای اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی وبگاه جشنواره به آدرس www.khwarizmi.ir  مراجعه نمایند.
 
لطفاً برای مشاهده پوستر اینجا کلیک کنید.
 

6 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 3219