متن کامل خبر


 
اعلام اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خلاصه خبر: معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسامی اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت را منتشر کرد.

به گفته دکتر غلامسحین رحیمی، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی دهه هاي اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاهها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه بوده است.

پاسخگویی به نیازهاي کشور مستلزم روشها و الگوهاي جدید بوده و باید بتوان این هدف را به درستی معرفی و با روشهاي تشویقی مناسب به اجرا گذاشت. بر این اساس و در جهت شناسایی تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش اعضاي هیات علمی، اعضاي هیئت علمی فعال در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت بر اساس معیارهاي مشارکت در فعالیتها و برنامه‌ریزي‌هاي ملی و منطقه‌اي، اجراي قراردادهاي پژوهشی تقاضا محور، ارائه دستاوردهاي مهم و موثر در رفع مشکلات کشور، همکاري با نهادها و صنایع کشور براي بهبود بهره‌وري و کارآیی، ایجاد شبکه‌هاي علمی و تشکل‌هاي تخصصی اثرگذار در امور اجتماعی، اقتصادي و صنعتی شناسایی و معرفی شدند.

در این راستا 141 عضو هیات علمی از سوي دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس معیارهاي فوق به عنوان اعضاي هیات علمی برتر معرفی شده‌اند.

برای دریافت اسامی و سوابق و دستاوردهاي مهم اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت اینجا کلیک کنید.


10 دی 1399 / تعداد نمایش : 2982