متن کامل خبر


 
« آیین‌نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی (ستاپ)»- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خلاصه خبر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین‌نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی را منتشر کرد.

به اطلاع می‌رساند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری « آیین‌نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی(ستاپ)» که به تصویب و توشیح مقام محترم وزارت رسیده است را منتشر کرده است.

هدف از راه‌اندازی این سامانه، استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران پسا دکترا برای کمک به رفع چالش های فراروی دستگاهها و کشور، تقاضا محور کردن پروژه های دوره های تحصیلات تکمیلی و پروژه های پسا دکترا از طریق افزایش تعامل و همکاری میان دستگاه ها و مراکز، ایجاد شرایط مناسب برای پرداخت کمک هزینه زندگی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ایجاد انگیزه و ارتقاء کیفیت پژوهش، ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و تجمیع نیازهای پژوهشی کشور و کاهش پژوهش های تکراری، بهبود کیفیت دوره تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا ، نظارت دستگاه بر فرایند تحقیقات و استفاده از نتایج و دستاوردها و کاهش زمان انجام پروژه های تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی می‌باشد.

در این آئبن‌نامه، انواع اعتبارهای پژوهشی مورد حمایت ستاپ، ویژگی‌های طرح‌های مورد حمایت ستاپ، فرایند تصویب اعتبار پروژه پژوهشی، فرایند اجرای پروژه پژوهشی، فرایند انجام تعهدات مالی، میزان اعتبار پژوهشی، هزینه‌های مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز، روش تأمین منابع مالی درج گردیده است.

لطفا برای مشاهده «آیین‌نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی(ستاپ) » اینجا کلیک کنید.


23 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 3333