متن کامل خبر


 
اطلاع رسانی انتشار مجله Sustainable Earth و فراخوان ارسال مقاله

خلاصه خبر: مجله علمی Sustainable Earth با رویکرد بین المللی و به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

به اطلاع می‌رساند موضوعات و محورهای مجله علمی" Journal of Sustainable Earth" شامل موارد زیر است:

جغرافیای طبیعی و انسانی، ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی، موضوعات مرتبط با مسائل شهر و روستا، زمین شناسی و ژئوفیزیک، تغییرات محیطی، علوم خاک، فرسایش خاک، هیدرولوژی، تحلیل‌ها و پایش محیطی، ارزیابی ریسک آلودگی، توسعه پایدار زمین و محیط زیست، بیولوژی و اکولوژی خشکی، مدیریت آب، زمین شناسی زیست محیطی و سایر موضوعات مرتبط.

اساتید محترم، دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را در موضوعات و محورهای مذکور به سامانه الکترونیکی مجله مذبور به آدرس http://sustainearth.sbu.ac.ir ارسال نمایند.

در صورت نیاز با دفتر پژوهش های کاربردی داخلی 4135 تماس حاصل فرمائید.


16 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 4760