کارگاه‌های آموزشی


 

ارتقای دانش و مهارت‌های اعضای هیأت علمی در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و یا میزگردهای تخصصی یکی از راهبردهای مورد توجه در برنامه‌های چهارم و پنجم آموزش عالی بوده است به نحوی که با عنایت به اهمیت و اثر بخشی دوره‌های دانش‌افزایی در توانمندسازی اعضای هیأت علمی، در برنامه چهارم ردیف بودجه متمرکز برای این موضوع تخصیص داده شده بود، بنابراین ضرورت دارد که دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دومین دانشگاه برتر و مادر کشور، برنامه جامعی در این زمینه داشته باشد در همین راستا اولین برنامه توانمند‌سازی اعضای هیأت علمی با عنوان «برنامه ارتقای دانش و مهارت‌های اعضای هیأت علمی» در تاریخ 90/06/14 به تصویب شورای دانشگاه رسیده و به زودی فرایند بازنگری در برنامه مصوب مذکور براساس نیازهای جدید آغاز خواهد شد و امید وار است با همفکری اعضای محترم هیأت علمی و همت مدیران دانشگاه در آینده نزدیک برنامه جدیدی حاوی بسته‌های مختلف دانش‌افزایی برای سطوح مختلف اعضای هیأت علمی تهیه و تصویب شود.


bulletکارگاه‌های آموزشی برگزار شده

 1. مهارت های موردنیاز دانشجویان/دانش آموختگان در قرن 21(1400.12.04)
 2. استاد و دانشجوی نسل نو: چگونگی برقراری پیوندهای کارآمد(1398.08.22)
 3. طراحی و اجرای کلاس معکوس، راهکاری برای آموزش های الکترونیکی(1399.02.07)
 4. کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاه (1398.11.14)
 5. کارگاه آموزشی راهبردهای توسعه فردی اعضای هیأت علمی (1398.11.01)
 6. کارگاه آموزشی ارتقای سلامت جسمانی: ارتباط ورزش و تندرستی (1398.10.11)
 7. کارگاه آموزشی ارتقای سطح بهداشت جسمی و سلامت عمومی (1398.09.27)
 8. کارگاه آموزشی فنون و مهارتهای تدوین طرح درس و تهیه محتوای درسی و ارائه الکترونیکی (1398.09.20)
 9. کارگاه آموزشی روش­های تدریس با تکیه بر پیامدهای یادگیری و موفقیت در تدریس (1398.08.22)
 10. کارگاه آموزشی مهارت‌ها و تجارب موفق برخی گروه‌های آموزشی (شماره 2) (1398.07.17)
 11. رویکرد سیستمی: ویژه مدیران و مدیران ستادی دانشگاه (1397.10.5)
 12. فرازهایی از تجربیات حرفه ای دانشگاهی (1397.8.26)
 13. کارگاه مهارت های عملی ارتقای بهداشت روانی در محیط زندگی (1398.09.27)
 14. کارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیات علمی در فرآیند آموزش 1 (1390.12.22)
 15. کارگاه رسالت فرهنگی اعضای هیات علمی در فرآیند آموزش 2 (1391.04.14)
 16. کارگاه فنون مشاوره علمی به دانشجویان (1391.7.26)
 17. کارگاه وب سنجی (نشست دوم) (1391.01.30)
 18. کارگاه وب سنجی (نشست اول) (1390.12.10)
 19. کارگاه آموزشی اصول برنامه ریزی درسی در آموزش عالی (1393.10.30)
 20. کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی نوین (1393.10.28)
 21. کارگاه آموزشی انسان دانشگاهی و اخلاق حرفه ای (1393.12.16)
 22. کارگاه آینده پژوهی ویژه مدیران دانشگاهی (1394.2.28)
 23. سمینار آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاه (ویژه اساتید جدید الاستخدام) (1394.6.10)
 24. سمینار آموزشی قابلیت‌های ارتباطی موثر در زندگی علمی و دانشگاهی (1394.10.28)
 25. سمینار آموزشی نقش اساتید در ارتقای سلامت روان دانشجویان(1394.11.07)
 26. کارگاه آموزشی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی (1393.12.18)
 27. کارگاه آموزشی داروینیسم و تکامل گرایی زیستی در بوته نقد و بررسی (ویژه اعضای هیأت علمی - قسمت دوم)
 28. کارگاه آموزشی راهبردهای اثربخش برای موفقیت عضو هیأت‌علمی در ایران (ویژه اعضای هیأت‌علمی جدیدالاستخدام)
 29. کارگاه آموزشی مقاله نویسی در نشریات بین المللی ISI (1396.02.17)
 30. کارگاه آموزشی مهارت ­های ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی (1396.02.19)
 31. کارگاه آموزشی صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی دانشگاه (1395.12.04)
 32. کارگاه آموزشی مهارت‌ها و تجارب موفق برخی گروه‌های آموزشی (1397.02.26)
 33. کارگاه یکپارچه مهارت‌های آموزشی استادان در تراز بین‌المللی (تیرماه 97)
 34. کارگاه آموزشی برندسازی شخصی اعضای هیأت‌علمی (1398.03.22)
 35. کارگاه آموزشی رهیافت‌های نوین ارزیابی کیفیت دانشگاهی (1398.04.05)
 36. آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و استخراج برنامه بهبود و اقدام (1398.04.19)