جدیدترین اخبار
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر نیمسال دوم 1401- 1400
مدیریت امور آموزشی دانشگاه، زمان انتخاب واحد با تاخیر نیمسال دوم 1401- 1400 را اعلام کرد. 4بهمن1400
اطلاعیه شماره 14 معاونت آموزشی: دستورالعمل و راهنمای برگزاری امتحانات در پایان نیمسال اول1401-1400 ویژه شرایط کرونا
معاونت آموزشی دانشگاه جزییات و راهنمای برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 را در شرایط همه گیری کرونا اعلام کرد. 20دی1400
راهنمای درخواست های بهره مندی از تسهیلات دانشجویی مشمولان بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 1401-1400
راهنمای درخواست های بهره مندی از تسهیلات دانشجویی مشمولان بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 1401-1400 اعلام شد. 5دی1400