متن کامل خبر


 
ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1397

خلاصه خبر: اطلاعیه های ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1397

لطفاً جهت انجام فرايند ثبت نام ، بر اساس مقطع و نوع پذيرش خود ، اطلاعيه هاي ثبت نام را در حوزه معاونت هاي مربوط ملاحظه فرماييد.لینک های غیرفعال درجداول ذیل باتکمیل مراحل اداری فعال خواهد شد.

(مرحله اول ثبت نام غير حضوري است و تا مرحله حضوري نيازي براي مراجعه به دانشگاه نمي باشد)

bullet راهنماي پذيرش غيرحضوري (لطفا قبل از ورود به سيستم مطالعه نماييد)

bulletپرسش و پاسخ آموزشي

bulletثبت نام حساب کاربری مدرس (پس از اتمام ثبت نام و انتخاب واحد)

نوع پذيرش دکتري کارشناسي ارشد

برگزيدگان علمي

(استعدادهاي درخشان)

فعال از تاریخ 97.6.11

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 97.6.18

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

(وزارت علوم،تحقيقات و فناوري)

فعال از تاریخ 97.6.11

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 97.6.18

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

آزمون مرکز سنجش آموزشي پزشکي

(وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي)

فعال از تاریخ 97.6.27

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 97.7.4

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

 


4 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 80694