کمیسیون برنامه‌ریزی جامع آموزشی


 

به منظور توسعه علمی دانشگاه از نظر کمی و کیفی و تدوین طرح جامع آموزشی آن و نیز برای تحقق سیاست های بخش آموزش عالی برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نوآوری و اصلاح آموزشی دانشگاه و نیز نهادینه کردن نظام برنامه ریزی درسی در دانشگاه تربیت مدرس و به استناد ماده 10 و 11 آیین نامه واگذلری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره 1089 و مورخ 10/2/79)، کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی دانشگاه تشکیل گردیده است.
بخشی از شرح وظایف کمیسیون به شرح زیر می باشد:

  1. بررسی پیشنهادهای دانشکده‌ها در زمینه‌ها و مسائل برنامه‌ریزی آموزشی
  2. هماهنگ‌سازی امور برنامه‌ریزی آموزشی در دانشکده‌های مختلف(عناوین دروس، تعاریف، نوع درس و...)
  3. هماهنگ‌سازی و تعامل بین دانشکده‌ها در خصوص ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای
  4. بررسی پیشنهاد ایجاد دانشکده‌ها، رشته‌ها و گرایش‌های جدید از سوی دانشکده‌ها
  5. بررسی برنامه درسی پیشنهادی دانشکده‌ها و در صورت لزوم اصلاح و پیشنهاد آن به مراجه ذی ربط
  6. بررسی ضرورت تأسیس، حذف یا ادغام دوره، متناسب با نیازهای کشور و توان علمی گروه‌ها و امکانات دانشگاه

bullet ترکیب اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی جامع آموزشی (دوره یازدهم)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر سعید مینایی رئیس کمیسیون
2 دکتر فرامرز میرزایی نماینده دانشکده علوم انسانی ، مدیریت و اقتصاد، حقوق
3 دکتر فضل اله احمدی نماینده شورای آموزشی
4 دکتر محمدباقر کاشانی نماینده دانشکده علوم پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی
5 دکتر غلامحسین غلامحسین زاده نماینده شورای دانشگاه
6 دکتر احمد زواران حسینی نماینده شورای پژوهشی
7 دکتر اکبر نجفی نماینده دانشکده منابع طبیعی
8 دکتر سید غلامرضا موسوی نماینده دانشکده علوم پزشکی
9 دکتر پاییز عزمی نماینده دانشکده‌های فنی و مهندسی، برق و کامپیوتر، صنایع و سیستم‌ها، مکانیک، شیمی، عمران و محیط زیست و فناور‌های میان رشته‌ای
10 دکتر رضا افهمی نماینده دانشکده هنر
11 دکتر حسن پهلوانزاده عضو هیأت علمی متخصص داخل دانشگاه
12 دکتر رسول واعظ ترشیزی نماینده دانشکده کشاورزی
13 دکتر مجید علی عسگری عضو هیأت علمی متخصص جامع از وزرات علوم
14 آقای علی شکری دبیر کمیسیون