دبیرخانه طرح تحول راهبردی دانشگاه


 

bullet چارچوب نهادی و ساختار

bullet پیشینه و تجربه دانشگاه

bullet نگاه اجمالی به برنامه تحول راهبردی دانشگاه در افق 1404

bullet شورای راهبردی

شورای راهبردی در دی ماه سال 1393 تشکیل و به صورت فصلی جلساتی را تشکیل داده و بر روند اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه نظارت عالی داشته است. همچنین تصمیمات کلان مرتبط با سیاستگذاری های کلان اجرایی در این شورا اتخاذ می شود. دبیرخانه این شورا (مستقر در مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری) در نقش ساختارهای IR (Institutional Research) و اتاق فکر دانشگاهی عمل نموده و تحولات آموزش عالی را با هدف روزآمدی طرح رصد خواهد نمود.

bullet کمیته راهبری طرح تحول

با عنایت به آغاز اجرای طرح تحول راهبردی از ابتدای سال 95، کمیته ای تحت عنوان کمیته راهبری طرح تحول تشکیل شد و دبیرخانه آن در مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری تشکیل شد. این کمیته که هدایت اجرایی طرح را به عهده دارد با ترکیب زیر مشغول فعالیت شد.

  1. رئیس دانشگاه - رئیس کمیته
  2. مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری - نایب رئیس کمیته
  3. نمایندگان هر معاونت به عنوان مدیران واحدها PMO معاونت (مدیر برنامه)
  4. مدیر دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد*
  5. نماینده ای از دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
  6. مدیر روابط عمومی
  7. نماینده ای از معاونت آموزشی
  8. رئیس اداره بازنگری و ارتقاء کیفیت به عنوان دبیر کمیته

* بر اساس مصوبه کمیته راهبری طرح تحول، دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد، وظیفه پایش و ارزیابی میزان موفقیت بسته های 18 هفته ای اجرای طرح تحول را به عهده دارد. ضمناً این کمیته 2 بار در ماه تشکیل جلسه می دهد.

bullet افراد

اعضای شورای راهبردی

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی
1 دکتر محمد تقی احمدی (رئیس شورا) mahmadi@modares.ac.ir
2 دکتر یعقوب فتح الهی fatolahi@modares.ac.ir
3 دکتر محمد رضا کلباسی Kalbasi@modares.ac.ir
4 دکتر سید مهدی موسوی کوهپر M_mousavi@modares.ac.ir
5 دکتر سعید مینایی minaee@modares.ac.ir
6 دکتر علینقی مشایخی mashayek@sharif. ac.ir
7 دکتر سعید سمنانیان ssemnan@modares.ac.ir
8 دکتر جعفر توفیقی towfighi@modares.ac.ir
9 دکتر عادل آذر azara@modares.ac.ir
10 دکتر امیر البدوی albadvi@modares.ac.ir
11 دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری gholamho@modares.ac.ir
12 دکتر اصغر فهیمی فر fahimifar@modares.ac.ir
13 دکتر محمدرضا امین ناصری amin_na@modares.ac.ir
14 دکتر مسعود رضائی Rezaei_ma@modares.ac.ir
15 دکتر نسیم نهاوندی n_nahavandi@modares.ac.ir
16 مهندس حسین مرادی moradi@modares.ac.ir

اعضای کمیته راهبری

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی
1 دکتر محمد تقی احمدی (رئیس شورا) رئیس دانشگاه - رئیس کمیته
2 دکتر امیر البدوی مدیر pmo مرکزی
3 دکتر سعید مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری - نایب رئیس کمیته
4 دکتر احسان نیک بخش معاون pmo مرکزی
5 دکتر سید عباس شجاع الساداتی مدیر pmo حوزه ریاست
6 دکتر علی جعفریان دهکردی مدیر pmo معاونت پژوهشی
7 دکتر محمد علی رستگار مدیر pmo معاونت دانشجویی
8 دکتر شهروز شریعتی مدیر pmo معاونت فرهنگی و اجتماعی
9 دکتر نسیم نهاوندی مدیر دفتر ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد
10 دکتر محمد جعفر یوسفیان کناری مدیر pmo معاونت آموزشی
11 دکتر جلیل دلخواه مدیر pmo معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
12 دکتر عزت میرخانی نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقم معظم رهبری در دانشگاه
13 محمد حسن نصرتی مدیر روابط عمومی
14 مهندس حسین مرادی رئیس اداره بازنگری و ارتقاء کیفیت به عنوان دبیر کمیته

اعضای دبیرخانه شورای راهبردی دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی
1 دکتر سعید مینایی (رئیس) minaee@modares.ac.ir
2 مهندس حسین مرادی (دبیر) moradi@modares.ac.ir
3 آذردخت زاهدی Zahedi_a@modares.ac.ir
4 علی شکری shokri@modares.ac.ir
5 طاهره حسینی t_hosseini@modares.ac.ir
6 بهروز قلی پور gholipour@modares.ac.ir
7 قمر فرهادی g_farhadi@modares.ac.ir
8 گوهر قدس محمدی  

bulletاسناد بالادستی