ارتباط با ما


 

آدرس


تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس

تلفن


82882005,2006

دورنگار


+982188007598

ایمیل


pres@modares.ac.ir

وب سایت


modares.ac.ir/adm