گزارش حادثه پلاسکو


 

"هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو"

bulletمعرفی

در پی حادثه تلخ آتش سوزی ساختمان پلاسکو که منجر به شهادت تعدادی از آتش نشانان رشید کشور و داغ دیده شدن هم وطنان عزیزمان گردید، یه منظور بررسی ابعاد مختلف حادثه از منظر دلایل ایجاد حریق، نحوه تخریب ساختمان، مدیریت امداد و نجات، وضعیت ساخت و ساز شهری و نگهداری ساختمان ها، ضوابط و مقررات ساختمانی موجود و نحوه کنترل و اجرای آن، و نیز تعیین بازخوردهای وقوع این حادثه در مقررات ملی ساختمان ونحوه مدیریت شهری به دستور رئیس محترم جمهور، هیات ویژه ای برای تهیه گزارش ملی این حادثه با رویکرد مستقل علمی و تخصصی همراه با راه حل های کارشناسی و مدیریتی به ریاست دکتر محمد تقی احمدی ریاست دانشگاه تربیت مدرس و دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و با عضویت جمعی از متخصصان مرتبط با موضوع تشکیل گردید.

بدین منظور دبیرخانه اصلی هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل گردیده است و آماده دریافت گزارشات و یا سایر مستندات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه این حادثه به منظور تجزیه و تحلیل و بهره برداری از این مدارک جهت تهیه گزارش نهایی می باشد. ضمنا دبیرخانه فرعی این هیات نیز در دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان دایر شده است. لذا بدینوسیله از کلیه افرادی که هر نوع اطلاعات و مدارکی از حادثه مذکور در اختیار دارند، و به ویژه از کارشناسان و متخصصان محترم که به بررسی حادثه از جنبه های فنی و حقوقی مختلف پرداخته اند، دعوت می شود تا ضمن تماس با این دبیرخانه ها به تکمیل اطلاعات و مستندات مورد نیاز در تهیه این گزارش ملی یاری رسانند.

bulletگزارشات

با استعانت از درگاه ایزد متعال و بزرگداشت یاد و خاطره آتش نشانان مومن و شجاع که جان خود را در راه انجام وظیفه شرعی و ملی فدا نمودند، پیرو مأموریت محوله به این هیأت، بدینوسیله از عموم هم میهنان و کارشناسانی که اطلاعاتی در خصوص دلایل و نحوه شروع و گسترش آتش سوزی و متعاقب آن فرو ریختن ساختمان پلاسکو دارند، دعوت می شود این اطلاعات را در قالب فیلم، عکس، گزارش یا تحلیل کارشناسی به یکی از طرق زیر در اختیار این هیأت قرار دهند.

  • ورود به تارنمای www.modares.ac.ir/~heiatplasco و بارگذاری در آن
  • ارسال به پست الکترونیکی به نشانی: Heiatplasco@modares.ac.ir
  • ارسال به دبیرخانه هیأت به نشانی: تهران، جلال آل احمد، پل نصر – صندوق پستی
  • 111-14115 تلفن : 88009720 - دورنگار: 88007598

امید است با یاری خداوند این اطلاعات بتواند کمک شایانی در تعیین علل و عوامل وقوع این حادثه و تشخیص راههای جلوگیری از تکرار آن در آینده بنماید.

bulletاخبار

bulletنامه‌ها

bulletاعضا